FSPNET s.r.o. vpAnydesk

Ochrana osobních údajů

Popis instalace programu FSP2003

 • Instalace na lokální počítač
  Z CD označeného FSP2003 se spustí program Ie prohlížeč. Volbou Instalace FSP2003 se spustí SETUP.EXE. V průběhu instalace program kontroluje volné místo na disku, vyžádá si cílový adresář i jméno skupiny kam se umístí spouštěcí ikony. Implicitně je nastaven cílový adresář: Program Files\Účetnictví FSP2003 Do Vámi zadaného adresáře se nakopírují potřebné soubory. Některé systémové soubory se kopírují do systémového adresáře Windows. Do startovní nabídky (volitelně na pracovní plochu) se přidá ikona programu Manažer firem. Tento program je nabídnut ke spuštění po úspěšném instalování všech potřebných souborů. Manažer firem vytváří databázi pro konkrétní firmu - umožní firmu založit nebo zrušit. Novou firmu vytvoříte tlačítkem Nová firma.V dialogu pro novou firmu je nezbytné vyplnit alespoň název. Potvrzením tohoto dialogu se vytvoří startovní objekt( ikona ) pro vytvořenou firmu. Posledním krokem instalace je ukončení programu Manažer a první spuštění právě nainstalované firmy. V tomto kroku se vytvoří datové tabulky pro firmu. Program se vás zeptá jaký typ účetnictví hodláte založit (Podvojné nebo Jednoduché). Ve stejném dialogu zvolíte typ aplikace. Máte možnost si zatím vybrat z těchto typů aplikací: obecné, autoservis, topenáři, prodej stravenek, školství, bytové družstvo. Každý typ je odlišen zejména v oblasti zakázek. Název pak naznačuje, jaký druh zakázek se zpracovává. Program Manažer je připraven pro upgrade systému a umožní vám i přidávat jiné typy aplikací do vašeho systému.
 • Instalace v počítačové síti
  Instalace probíhá zcela shodně jako instalace lokální s tím rozdílem že se na serveru pomocí tlačítka Ikona server vytvoří spouštěcí ikona sereveru. Manažerem firem vytvořte Firmy. Pro správný provoz na síti musíte mít instalován protokol TCP/IP ,nasdílený a zpřístupněný adresář ve kterém je instalace účetnictví. Použijte funkci připojení síťové jednotky z ikony “Okolní počítače” a adresář účetnictví. Na stanici nainstalujete program lokálně. Na lokálním disku stanice se opět vytvoří adresář (Program Files\\Účetnictví FSP2003), zadaný v první fázi instalace a do něho se nakopírují pracovní soubory. Po ukončení instalace se opět spustí Manažer firem s jehož pomocí vytvoříte startovní ikony již instalovaných firem. Firmy lze vytvářet i na stanici , ale z praktických důvodů to nedoporučujeme. Program účetnictví je možno odinstalovat z vašeho počítače standardním postupem systému windows. Protože si program zapisuje určité údaje i do systémového registru počítače, je to jediný způsob jak tyto údaje regulérně z registru odstranit.
 • Start programu účetnictví
  Bezprostředně po úspěšné instalaci programu FSP2003 vám instalační program nabídne spuštění Manažera firem. Což je program, kterým založíte firmu do databáze. Stačí stisknout tlačítko Nová firma a zapsat název firmy. V názvu nemůžete použít písmena české abecedy. Nedoporučujeme také používat řídící znaky a tečku. Délka názvu firmy nesmí přesáhnout 8 znaků. Doporučujeme použít krátké a výstižné názvy. V programu manažer je tlačítko Upgrade, které použijete tehdy, když budete provádět upgrade programu nebo instalovat nový typ aplikace. Po ukončení upgrade ukončete Manažer firem a spusťte Firmu pomocí ikony, kterou manažer vytvořil. Spuštěním firmy zahájíte vytváření datových tabulek pro tuto firmu, nastaví se přístupová práva k tabulkám a zvolíte typ aplikace. Po vytvoření tabulek se program ukončí a příštím spuštěním už můžete zahájit práci v nové firmě.
 • Další spuštění programu
  Při každém spuštění firmy se nejprve ověřuje oprávněnost přístupu do databáze a kontroluje se volné místo na disku na kterém je program instalován. Databázový soubor se s přibývajícími daty automaticky zvětšuje a je nutné dbát na to aby na disku bylo dostatek místa. Pokud by se v okamžiku rozšiřování databáze nenašlo dost místa na disku budete na to sice upozorněni, ale to už může být pozdě.
 • Registrace
  Registraci si můžete objednat telefonem - +420 315 625 551
  nebo prostřednictvím elektronické pošty fsp2003@fspnet.eu
Copyright  ©   FSPNET s.r.o.
On-line: 11 - Dnes: 51 - Celkem : 294399                home    |    site map    |    about as    |    contact